Chosera Water Stone 2000 Grit

Chosera Water Stone 2000 Grit
Item# CHO-2K
$38.95